من واسه ماشین بابام سیستم صوتی فول بستم (2 تا ساب باکس 4 تا اسپیکر و ی آمپلی ) شبا میرم باهاش دور میزنم> هر چی تو مغزمه (استرس _مطالب درسی _...) تخلیه میشه