در این قسمت دکتر فرزانه به سوالات شما به صورت صوتی پاسخ می دهد.همچنین بعضی نکات مهم که رعایت کردن آن برای شما کنکوری های عزیز ضروری می باشد نیز گفته می شود.
  • قسمت اول فایل صوتی : بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور – لینک دانلود  • قسمت دوم فایل صوتی : تله های تستی در کنکور سراسری برای درس زیست شناسی ( بخش اول ) – لینک دانلود  • قسمت سوم فایل صوتی : تله های تستی در کنکور سراسری برای درس زیست شناسی ( بخش دوم ) – لینک دانلود