کمپانی دیزنی زمان اکران قسمت هشتم و نهم «جنگ ستارگان»(Star Wars) را اعلام کرد.به نقل از اکتوسی نه، “باب ایگر” مدیر عامل کمپانی دیزنی از زمان اکران قسمت هشتم و نهم جنگ ستارگان خبر داد.

فایل پیوست 22075

باب ایگر یکی از معدود افرادی است که اجازه داشت در طول ساخت فیلم از محل فیلمبرداری آن دیدن کند، در این خصوص گفت :
“می‌توانم برای میلیونها طرفدار جنگ ستارگان که مدتی طولانی را به امید دیدن فیلمی متفاوت و جدید سپری کرده‌اند تضمین کنم این مجموعه همان چیزی است که منتظرش بوده‌اند.”

در حقیقت “نیروی بیداری” تنها آغاز عصر جدید و استثنایی از سری داستان‌های جنگ ستارگان است.
این سه گانه جدید، با جنگ ستارگان ۷ در سال ۲۰۱۵ آغاز می‍‌شود باجنگ ستارگان ۸ در سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا می‌کند و با جنگ ستارگان ۹ در سال ۲۰۱۹ پایان خواهد یافت.

گفتنی است : اینکه “ایگر” در توضیحات خود از واژه “سه گانه”استفاده می‌کند شاید بدین خاطر است که قصد دارد تلویحاً به اینکه این سه گانه سرآغاز سه گانه دیگری در آینده خواهد بود اشاره کند.
بر اساس این گزارش، قسمت هفتم جنگ ستارگان، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ بر پرده نقره‌ای خواهد درخشید.
سینماباکس