سلام میخواسم بدونم تکمیل ظرفیت ارشد چه جوریه رشته م علوم سیاسی ه
من تو انتخاب رشته و شهری کردم قبول نشدم
توتکمیل ظرفیت امکان قبولیم هس؟
و در تکمیل ظرفیت ازاد میتونم شرکت کنم با توجه به اینکه ارشد ثبت نام نکردم و کنکور ارشد ندادم
ممنون میشم راهنماییم کنیین