این تاپیک واسه اونایی که آزاد قبول نشدن.تکمیل طرفیت ازکی و به چه صورتیه؟؟؟