تیمی از محققان دانشگاه تگزاس نخستین انتشاردهنده صوتی غیرمتقابل جهان را ساختند.

آزمایشات محققان این دانشگاه نشان داد، تقارن بنیادی امواج صوتی که از طریق هواو بین دو نقطه در فضا حرکت می‌کنند را می‌توان با استفاده از ابزاری ساده و فشرده شکست. تقارن بنیادی امواج صوتی بدین معنی است که چنانچه فردی صدایی را می‌شود، صدای وی نیز قابل شنیده شدن است.

دانشمندان در این پژوهش توانستند ارتباط یک طرفه‌ای را برای حرکت صوت درخلق کنند.

یک انتشاردهنده الکترونیکی که به طور معمول در ابزار ارتباطی و رادارها به کار می‌رود، ابزاری غیرمتقابل و مجهز به سه پورت است که در آن ریزموج‌ها یا سیگنال‌های رادیویی در شیو‌ه‌های متوالی از پورتی به پورت دیگر منتقل می‌شوند. زمانی که یکی از پورت‌ها مورد استفاده نیست، انتشاردهنده مانند یک ایزوله‌کننده عمل می‌کند و به سیگنال‌ها امکان جریان‌یافتن بدون بازگشت از پورتی به پورت دیگر را می‌دهد.

تیم علمی دریافت که همان کارکرد برای امواج صوتی متحرک درصادق است و این امر منجر به ساخت نخستین انتشاردهنده صوتی سه‌ پورتی در نوع خود شد.

این انتشاردهنده، اساسا یک جاده یک طرفه صوتی است که امواج صوتی را در یک طرف انتقال می‌دهد و آنها را در جهت بازگشت در مسیری خطی مسدود می‌کند.

این موفقیت به پیشرفت‌هایی در کنترل نویز، تجهیزات صوتی جدید برای سونارها و سیستم‌های ارتباطات صوتی و همچنین ساخت اجزای فشرده پیشرفته برای تصویربرداری و حس‌کردن صوتی منجر خواهد شد.