شرکت سامسونگ برای تولید نمایشگرهای بزرگ مبتنی بر گرافن، نیاز به تولید این ماده در ابعاد بزرگ دارد.
شرکت سامسونگ برای تولید نمایشگرهای بزرگ مبتنی بر گرافن، نیاز به تولید این ماده در ابعاد بزرگ دارد.

این شرکت اخیراً موفق به تولید گرافن با ابعاد مناسب برای تولید نمایشگرها شده‌است. این کار مسیر تجاری‌سازی گرافن را در حوزه‌ی الکترونیک هموار می‌کند.

شرکت سامسونگ اعلام کرد که قدم‌های مثبتی در مسیر تجاری‌سازی گرافن برداشته است. این شرکت موفق به ارائه‌ی روشی برای تولید گرافن در ابعاد بزرگ روی زیرلایه‌ی نیمه‌هادی شده‌است. در این روش از لایه‌ی بافر ژرمانیوم تقویت شده با هیدروژن به‌عنوان زیرلایه استفاده می‌شود.


دانشمندان تولید نمایشگرهایی با ابعاد بزرگ یکی از کاربردهای گرافن در صنعت الکترونیک است. مشکل بزرگ شرکت‌های تولیدکننده در این مسیر، تولید گرافن با ابعاد بزرگ است که به نوعی مانع تجاری‌سازی گرافن در این مسیر می‌شود. رفع این مانع، یک گام حیاتی برای خارج شدن گرافن از آزمایشگاه و ورود به بازار است.

"چو" در این همایش، مطالبی درباره‌ی خواص گرافن انعطاف‌پذیر جدید و کاربرد این محصول در صنعت الکترونیک ارائه کرد. "چو" معتقد است که محصول جدید آن‌ها می‌تواند جایگزین اکسید قلع تیتانیوم شود.

این همایش، تنها همایشی است که روی تجاری‌سازی، تولید و کیفیت گرافن متمرکز شده‌است. از آنجایی که این همایش در شهر منچستر، زادگاه گرافن برگزار می‌شود.