عید تمام جوانـان بهشت است
ولادت سرو بستان
بهشت است
عالم هستی گلستان
بهشت است
بوی گل و احمد و بوالحسن آمد
روح ولایت به تن آمد
آل محمّد
حسن آمد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
به همه بچه های انجمن،ولادت امام حسن مجتبی(ع) رو تبریک میگم