سلام.

میشه یکم اطلاعات در مورد روان شناسی بالینی و دصدهای لازمش بدین ؟؟؟
از تجربی هم میشه رفت ؟

واسه خود شخص باعت افسردگیش میشه ؟؟؟؟؟