این نسخه دارای امکانات خوبی جهت، ثبت عملیات "خرید و فروش"، "انبار"، "بانک و چک" و "حسابداری" است. امکانات این نسخه با در نظر گرفتن نیازهای یک کسب و کار کوچک و یا نیازهای مالی یک خانواده طراحی شده و با هدف افزایش سهولت برای کاربران بسیار مبتدی، امکانات کامل تر در این نسخه غیر فعال است.اگر کسب و کار بسیار ساده ای مثل یک مغازه تک فروشی با گردش مالی پایین دارید ویا توان سرمایه گذاری بیشتر برای بهره مندی از توانایی های کامل تر نرم افزار را ندارید، توصیه ما به شما همین نسخه پایه است.نسخه پایه می تواند پله ای برای شروع باشد. اصلا نگران آینده نباشید، شما با خرید هر کدام از نسخه های نرم افزار حسابداری پارمیس به هر حال وارد خانواده بزرگ پارمیس خواهید شد و در صورت نیاز می توانید نرم افزار خود را ارتقا داده و از امکانات کامل تر دیگر نسخه ها بهره مند شوید.
خرید و فروش
برگشت از خرید صدور فاکتور ساده خرید
ورود به انبار و خروج از انبار صدور فاکتور ساده فروش
جستجوی پیشرفته در فاکتورها ، فیش صندوق و حواله ها برگشت از فروش

حسابداری
صورت های مالی شامل صورت سود و زیان ، بهای تمام شده و ترازنامه گزارشات کنترلی از کلیه اسناد
ثبت روزنامه گزارش از دفتر روزنامه ، کل ، معین و تفصیلی
تعریف و تغییر گروه حسابها ، حسابهای کل و معین تراز دفتر کل و معین

کالا و انبار
کاردکس کالاها اختصاص یک واحد و دو گروه برای هر کالا
محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش lifo fifo میانگین و ... گزارش از کلیه اطلاعات کالاها
معرفی یک انبار گزارش ریز گردش کالاا
گزارش جمع گردش کالاها

اشخاص
معرفی اشخاص و اختصاص 2 گروه به هر شخص
گرفتن صورت حساب هر یک از اشخاص
گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص

بانک و چک
ثبت عملیات بانکی گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی
معرفی 5 بانک ثثبت و برگشت و عودت چک
معرفی یک صندوق ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارت خوان حواله بانک و کارت به کارت
فیش واگذاری چک ها به بانک امکان اتصال به pc pos های بانک پاسارگاد
فیش وصولی چک های نزد بانک

کاربران
معرفی 2 کاربر