برنامه زنده تلويزيوني فرصت برابر
دوشنبه: 1392/12/12
كارشناس برنامه:مازيار شيرواني مقدم
..................................

شيرواني مقدم
دانش آموزان توجه كنند در ايام نوروز به چند نكته بايد خيلي توجه كنيد، نكته اي كه بسيار مهم هست اين است كه ايام نوروز يك دوران بي انتهايي نيست يك زماني هست كه محدوديت داريم يعني درست است كه شما كلي كارها را گذاشته ايد و گفته ايد كه در عيد آنها را انجام مي دهم اما آيا مي شود همه اين كارها را آنجا انجام داد، مثلا بعضي دانش آموزان هستند موقعي كه تابلو را طراحي مي كنند مي گويند من چند هزار تا تست مي خواهم حل كنم، شما يك نكته را توجه كنيد مثلا فرض كنيم در يك دوره 14 روزه يا 15 روزه 150 ساعت وقت داشته باشيد يعني روزي 15 ساعت وقت داريد و 10 ساعت درس مي خوانيد يعني 9هزار دقيقه وقت داريد بعضي از دانش آموزان مي آيند در اين دوره تست، شما اگر بخواهيد در اين دوره تست كار كنيد فقط و فقط تست كار كنيد چند تا تست كار مي كنيد .
مثلا حدود 5 هزار تست قرار بدهيم نمي شود، يعني اگر تمام وقت خودتان را شما تست بزنيد و تمام وقت را براي تست زدن بگذاريد شما مي توانيد 3 هزار تست بزنيد در اين دوره 15 روزه پس بايد خيلي عميق روي اين برنامه ريزي فكر كنيد.

به اين خاطر يك نكته اي را توجه كنيد كه بايد برويد و بهترين كار را انجام دهيد بهترين كار چيست، دانش آموز بايد بيايد يك اولويت بندي بين مباحث درسي برقرار كند و يك اولويتهايي را براي خودش مشخص كند، اولويتها از كجا مي آيد، ما يك درواقع بودجه بندي كنكور را به شما دانش آموزان داديم كه در 5، 6 سال گذشته هر سال از اين مبحث چند تا سوال آمده است احتمالا رفتار سوالات امسال هم شبيه سوالات چند سال گذشته خواهد بود بعضي از درسها مي بينيم كه تغيير هم نكرده است.

به همين خاطر بايد به اين توجه كنند و به توانايي خودشان را هم در آن مبحث توجه كنند بعضي از مباحث هست كه دانش آموز مي بيند وقت گير است و بودجه بندي كنكور پاييني هم دارد اينها را مي تواند حذف كند اما يك مباحثي هست كه دانش اموز كار كرده و خوانده و بودجه بندي آن هم بالاست پس ارزش آن را دارد كه دانش آموز وقت بگذارد براي آن پس براي دوران طلايي آن اولويت بندي بسيار مهم هست و نكته اي كه مي گويند فرق نوابغ با بقيه آدمهاي عادي چيست، اين است كه اين افراد اولويتها را خيلي خوب تشخيص مي دهند و شما اگر به شئونات ديگر زندگي هم توجه كنيد افراد باهوش و زيرك كساني هستند كه اولويتها را خيلي خوب و زود تشخيص مي دهند به همين خاطر در همين بحث هم بايد اولويتها را تشخيص دهيد و شما بايد در درسهاي مختلف با توجه به مباحث آن تشخيص دهيد اين يك نكته كه بسيار مهم بود .

نكته ديگر اينكه من وقتي آمارهايي را كه خود سازمان سنجش مي دهد ميانگين درواقع كساني كه درس زيست شناسي كه مهمترين درس تجربي هست بالاي 20 درصد مي زنند كمتر از 10 درصد است يعني بيش از 90 درصد دانش آموزان درس زيست شناسي كه درس اصلي دانش آموزان تجربي هست كمتر از 20 درصد مي زنند در همين رشته درس رياضي هم اين وضعيت را دارد يك نكته اي در اينجا پيش مي آيد چطور مي شود من در زيست شناسي كلي وقت مي گذارم و كلي تست مي زنم همان درصدي رامي زنم كه در رياضي مي زم پس يك اتفاقي مي افتد اين وسط و آن جايي است كهه دانش آموزان شايد اولويتها راخوب تشخيص نمي دهند در درس زيست شناسي آيا به تمام مباحث بايد توجه كنيم.

اگر اولويتها را بخواهند تشخيص بدهند مي توانند در سايت مراجعه كنند؟
ما بودجه بندي را به داشن آموزان داده ايم و گفته ايم كه پيش يك اين 5 تا مبحث را داريم، ژنتيك جمعيت چند سوال را از 6 سال گذشته آمده است، خب دانش آموز اين را مي بيند ومي گويد من بروم روي ژنتيك جمعيت كار كنم يا نكنم مثلا روي مبحث ديگر كار كنم يا نه، پس اينها را بايد خوب ببيند و يك نكته ديگر كه از الان به بعد در ايام طلايي نوروز دانش آموز با توجه به اولويتها مي رود كار مي كند و تست مي زند، يك نكته ديگري هست كه اين چند تا از ده تاست، دلايلي كه باعث ميشود دانش آموزان زيست شناسي را پايين بزنند يا رياضي را هم پايين بزنند اين است كه دانش آموز در درس زيست شناسي مي رود كه همه سوالات را جواب بدهد در حالي كه قرار نيست اين اتفاق بيفتد اگر شما مثلا برويد و هدفگذاري كنيد 4 تا از ده تا جواب بدهيد وقتي اين كار را بكنيد و 4 تا از 10 تا را جواب بدهيد شما شايد از نصف از دانش آموزان جلو بيفتيد پس اين نگاه را خواهش مي كنم از امروز نگاه از ده تا چند تا را داشته باشيد و قرار نيست شما از ده تا ده تا را جواب بدهيد شما از ده تا 4 تا يا 5 تا را هدفگذاري كنيد يعني كيفيت در پاسخگويي، هرچه آگاهتر باشيد نسبت به كاري كه مي خواهيد انجام دهيد نتيجه بهتري مي گيريد. پس دانش آموز عزيز با توجه به بودجه بندي و وضعيت ترازي خودت كه داري ببين بايد از ده تا به چند تا جواب بدهيد.

**********
گزارش رتبه برتر
بعضي از دانش آموزان موقعي كه در آزمونهاي برنامه اي شركت مي كنند يك روند ثابتي ندارند و اين درصدها را هم حتي در منزل هم كه ببينيد هميشه بالا نمي زند و افت و خيز دارد و به اين باور نرسيده است كه در كدام درس واقعا قدرت دارد و در كدام درس به رقم 80، 90 درصد رسيده است و در كدام درصد واقعا 30، 40 هست در اين قضيه آيا براي شما پيش آمده است و افت و خيزها را چگونه سعي كرده ايد به ثبات برسانيد؟

قطعا اين اتفاق براي هم مي افتد و براي هر درس بايد خود شخص بايد ببينيد كه مشكل و ضعفش در آن درس چيست، و آن مشكل را حل كند و بعد اينكه پيوستگي لازم در درسها را نداريم و اين افت وخيز وجود دارد اين نشان مي دهد كه يك مقدار شانسي است و قابل اعتماد نيست كه الان كه من رياضي ام را اينجا 90 زده ام نمي تواند هيچ نتيجه گيري كني و بايد بيايي مشكلات خودت را پيدا كني و آناليز كني و ببيني در آن مبحث چه چيزي و چه روشي مي تواند به تو كمك كند كه كجا بروي و نمي شود كه راهت را اينطوري ادامه دهي و بعد ببيني كه راه اشتباه است.

كنكور 92 زيست را ديدي و متوجه شدي كه جريان زيست خواندن بايد چگونه باشد چه استراتژي براي زيست خواندن و كتاب زيست شناسي داريد؟

مبناي اصلي ما بايد در هر درسي بايد آن كتاب درسي باشد، و نسبت اين در درسهاي مختلف فرق دارد، زيست را اول از روي كتبا و بعد كتابهاي كمك آموزشي و بعد درس دبير را گوش مي دهم و بعد اينكه رفع اشكال كنم با دبيرم و گذارم هيچ اشكالي بماند و بگويم كه سخت است و نمي توانم،زيست را اول بايد كتاب را چندين بار در طي سال مرور شود و ما اين را هميشه داشته باشيم

بيشتر سوال حل مي كني يا بيشتر مي خواني در كل؟

نمي توانم بگويم چون هر دو را با هم دارم، يعني بار اول كه كتاب زيست را مي خوانم و تمرين حل مي كنم و باز مي روم زيست را مي خوانم ديدم عوض مي شود.