خب عکسا گویا هست:خخخ
بعله
پس بریم رو فاز صامت
خودتون ببینید


10789874954112516508.jpg
73276122448443802457.jpg


50167281494010969156.png
91120286069560347029.png

19545092773839562558.png


97645776487340538397.png

71255354710584974046.png

99336227687540549867.pngدوستان قابل ذکره که توی برخی قسمتا میتونید به جای استفاده از رنگ از عکس استفاده کنید که چون فارسی نوشته کاملا مشخصه