/ هایپرلینک (لینک دار کردن متن) :

برای لینک دار کردن متن:
1 / متن خود را در ادیتور نوشته
2 / بخش مورد نظر را انتخاب (سلکت) کرده
3 / گزینه
را کلیک کرده
4 / در پنجره ای که باز میشود، لینک مورد نظر را وارد کرده و OK کنیدحذف لینک از متن، برای اینکار کافیست بخشی که داری لینک است را انتخاب (سلکت) کرده و برروی این گزینه کلیک کنید، تا متن از حالت لینک دار خارج شود.