خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 13 از 13
  1. Top | #1
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات

   Question آیا فرم شماره ۴ برای ثبت‌نام دانشگاه اجباریه؟

   با درود؛
   دوستان من دیروز از دانشگاه پیام نور انصراف دادم.
   همه مراحل خداروشکر توی یک روز انجام شد. اما مسئول آموزش به من گفت که فرم شماره ۴ دفترچه کنکور (همون فرم انصراف) نیازی بهش نیست و واسم پر نکرد.

   از دوستانی که قبلا از دانشگاهی انصراف دادن و توی دانشگاه دیگه ثبت نام کردن می‌خواستم بپرسم که آیا داشتن این فرم اجباریه؟

   با سپاس فراوان.

  2. Top | #2
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   اگه کسی می‌دونه، خواهش می‌کنم جواب بده...

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   چه مقطعی درس میخوندی؟؟ علت انصراف از دانشگاه پیام نور برای شرکت در کنکور سراسری 93 بود؟

   پاسخ به سوالات سربازی

  4. Top | #4
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط mgh نمایش پست ها
   چه مقطعی درس میخوندی؟؟ علت انصراف از دانشگاه پیام نور برای شرکت در کنکور سراسری 93 بود؟

   کارشناسی بودم. آره انصراف دادم که کنکور 93 شرکت کنم.

  5. Top | #5
   کاربر اخراجی

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   این سواله منم هست شبانم میخوام بدونم پرکردن این فرم برای انصراف وشرکت مجدد واسه غیر روزانه ها هم الزامیه یا نه

  6. Top | #6
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Daghon
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط azardin نمایش پست ها
   این سواله منم هست شبانم میخوام بدونم پرکردن این فرم برای انصراف وشرکت مجدد واسه غیر روزانه ها هم الزامیه یا نه
   فرزندان من..شبانه ها نیاز به انصراف و پر کردن این فرم ندارند و نخواهند داشت.تنها روزانه ها چون رایگان درس می خونندباید این فرم رو پر کنند.شبانه ها می تونن ثبت نام کنن تو کنکور و بعد شهوریو که نتیجه اومد اگه قبول شدن بعد برن دانشگاه اول انصراف بدن
   یه اتاق تاریک...یه سیگار و یه سردرد قد تموم دردهای دنیا

  7. Top | #7
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   کسی که یک یا دو ترم شبانه یا ازاد خونده باشه برای انصراف باید هزینه بده؟

  8. Top | #8
   کاربر اخراجی

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   میخواستم بدونم من لازمه موقع انصراف فرم شماره 4 رو هم پر کنم شبانه ام البته اینو بگم تیر امسال برای بار سوم کنکور دادم با استفاده از مرخصی دانشگاه. حالا اگه نتیجم خوب نشد میتونم انصراف بدم و کنکور 94 شرکت کنم

  9. Top | #9
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط nik نمایش پست ها
   کسی که یک یا دو ترم شبانه یا ازاد خونده باشه برای انصراف باید هزینه بده؟
   باید هرگونه بدهی به دانشگاه دارید رو پرداخت کنید.

   :: هزینه مشاوره
   : 10صلواتـــــــ
   پاسخ به سوالات سربازی

  10. Top | #10
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط azardin نمایش پست ها
   میخواستم بدونم من لازمه موقع انصراف فرم شماره 4 رو هم پر کنم شبانه ام البته اینو بگم تیر امسال برای بار سوم کنکور دادم با استفاده از مرخصی دانشگاه. حالا اگه نتیجم خوب نشد میتونم انصراف بدم و کنکور 94 شرکت کنم
   در صورتیکه سقف سنوات مرخصی به اتمام رسیده باشد و قصد انصراف را در سنوات تحصیلی مجاز داربد می بایست تا قبل از 28-9-93 اقدام کنیدو فرم شماره 4 را نیز پر کنید.
   :: هزینه مشاوره : 30صلواتـــــــ
   پاسخ به سوالات سربازی

  11. Top | #11
   کاربر اخراجی

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   ) داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺼﺮاﻓﻲ: داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـ ﺎن وﻗـﺖ اداري روز ﭘـﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ 1392/9/28 ﺗـﺮك ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻗﻄﻌـﻲ ﻛـﺮده و ﻓـﺮم
   ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎره 4 ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 44 اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
   ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳـﺎل 93 ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و
   ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ: اوﻻً واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 92/9/28
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه،
   در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. حالا با این وصف این که گفته روزانه باید فرم 4 رو پر کنه من که شبانه هستم هم باید پر کنم 2 ترمم مرخصی گرفتم سقف سنوات مجاز مرخصی رو رد کردم یا نه

   - - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

   . 3- ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮادران داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺼﺮاﻓﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1393 ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺮرات ﺳـﺎزﻣﺎن
   وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺟﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺪﻫﺎي 4 ،2 ،1 و ﻳﺎ 9 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات وﻇﻴ ﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﻫ ﻨﮕﺎم ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻓـﺮم اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. این یکی از بندهای فرم4 حالا شما این فرم رو پر کردی؟ من مشمول هیچ یک از 4 تا نیستم راستی روزانه بودی یا شبانه میشه یکم توضیح از زمان انصراف دادنت و نحوش بدی ممنون میشم آقا پوریا اگه جواب بدی توی تاپیک درست نمیاد بابت همین این جا که چندان بی ربطم نیست پرسیدم

  12. Top | #12
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط SHERWEAN نمایش پست ها
   با درود؛
   دوستان من دیروز از دانشگاه پیام نور انصراف دادم.
   همه مراحل خداروشکر توی یک روز انجام شد. اما مسئول آموزش به من گفت که فرم شماره ۴ دفترچه کنکور (همون فرم انصراف) نیازی بهش نیست و واسم پر نکرد.

   از دوستانی که قبلا از دانشگاهی انصراف دادن و توی دانشگاه دیگه ثبت نام کردن می‌خواستم بپرسم که آیا داشتن این فرم اجباریه؟

   با سپاس فراوان.
   در صورتیکه قبل از 28-9-93 انصراف دادید پر کردن فرم برای ثبت نام در کنکور الزامی است.

   ::
   هزینه مشاوره
   : 10صلواتـــــــ
   پاسخ به سوالات سربازی

  13. Top | #13
   کاربر اخراجی

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   پوریا جان سلام یه سوال شما روزانه بودی یا شبانه؟ فرم شماره 4 رو پر کردی اصلا یکم از خودت میگی از کی شروع کردی به کنکور دادن و معافیت داری یا نه؟

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن