آموختن عادات مطالعه‌ی صحیح و مفید و فراهم آوردن فرصت کسب موفقیت برای خود، دارای اهمیت فراوان است.
وقتی برای خود مقرراتی در درس خواندن یا تفریح کردن در نظر می‌گیرید، در برابر خود، قاطع و منصف باشید، برای مطالعه‌ی خود هدف‌های کوتاه‌مدت در نظر بگیرید و در صورت رسیدن به آن هدف، پاداش و در غیر این صورت خود را تنبیه کنید. (مثلاً اگر فردا برنامه‌‌ی خود را به موقع انجام دادم، حق دارم نیم‌ساعت از اینترنت استفاده کنم. اگر ۳ روز متوالی از برنامه‌ام عقب ماندم، یک هفته حق استفاده از اینترنت را نخواهم داشت.)
تلاش کنید با اعضای
خانواده روابط نزدیک و صمیمی داشته باشید، چون هنگام درس خواندن به حمایت و کمک و آرامش نیاز خواهید داشت. سعی کنید در کنار خانواده‌ی خود، اوقات خوش و مفرحی داشته باشید.
سعی کنید خیلی خوب و دقیق و منطقی (به دور از حرف و سخن دیگران) به علایق و استعدادها و توانایی‌ها و اهداف خود فکر کنید تا جایی که برای خودتان، قانع‌کننده و آشکار باشد.
وقتی موفقیتی به دست می‌آورید هر چند هم که کوچک باشد، معتقد باشید که در نتیجه‌ی سعی و تلاش شما بوده، نه شانس و اتفاق و... .
شما برای کسب
انرژی لازم برای رسیدن به یک هدف (قبولی در کنکور) باید انگیزه‌ی قوی داشته باشید. انگیزه هم وقتی قوی می‌شود که درونی و خودجوش باشد نه بیرونی و با زور.
یعنی این‌که شما معتقد به ادامه‌ی تحصیل و داشتن زمینه‌ی شغلی مناسب باشید. نسبت به مطالعه، سطح سواد، موقعیت اجتماعی و... احساس نیاز کنید. از خواندن مطالب مورد علاقه‌ی خود لذت ببرید و نسبت به عملکرد خود احساس رضایت داشته باشید. نه این‌که به خاطر ترس از حرف دیگران درس بخوانید. این دلایل شاید برای ایجاد انگیزه خوب باشند ولی برای پایدار نگه داشتن انگیزه به دلایل و عوامل درونی نیازمندیم.*کانون