از چه طريقي مي‌توان به شغل «قضاوت» واردشد؟

برخي از دانش‌آموزان رشته‌ي انساني، با هدف قاضي شدن، اين رشته را براي تحصيل در دوران دبيرستان خود انتخاب مي‌كنند تا در دانشگاه رشته‌ ي حقوق را ادامه دهند.

توجه داشته باشيد كه قضاوت، شغل انحصاري آقايان نيست و امكان اشتغال به قضاوت براي خانم‌ها نيز وجود دارد .

براي ورود به عرصه‌ي قضاوت دو راه وجود دارد:

1. تحصيل در دانشگاه علوم قضايي؛ دانشگاهي كه به‌‌صورت اختصاصي وظيفه‌ي تعليم و پرورش قضات را برعهده دارد، البته با اين تذكر كه تنها از ميان برادران دانشجو مي‌پذيرد.

2. تحصيل در رشته‌‌ي حقوق و پس از اخذ دانشنامه، شركت در آزمون ورودي قضاوت كه در اين آزمون، خانم‌ها نيز امكان شركت خواهند داشت.

ورود به عرصه‌ي قضاوت از هر دو طريق فوق با وجود شرايطي خاص و به‌ويژه «مصاحبه» امكان پذير است.

آن دسته از دانش‌آموزان رشته‌ي انساني كه تصميم قطعي خود براي قاضي شدن را اتخاذ نموده‌اند و مي‌خواهند از ابتدا و از طريق آزمون سراسري سال 93 وارد دانشگاه علوم قضايي شوند، مي‌توانند فايل پيوست را مطالعه نموده و از شرايط اين پذيرش آگاه شوند.

براي كسب اطلاعات بيش‌تر به سايت دانشگاه علوم قضايي به نشاني
www.ujsas.ac.ir مراجعه نماييد.


1.jpg
2.jpg