سلام من میخام که یه ماه اینجا تا امتحانات با قدرت درس بخونم امیدوارم که خوب درس بخونم یه سری قوانین هم برای خودم در نظر گرفتم .
اولیش نمازهام رو سر وقت بخونم یه جورایی میخام ارادمو تقویت کنم و ده شب حدودا میخوابم و 4 شبح بیدار میشم و بیشترین حجم درسی که میتونم رو میخونم .
قوانین و اینارو هم آپلود ملکنم .اگه هم کسی بود که خواست با من درس بخونه خوشحال میشم .