سلام
من میخوام آزمون قلم چی ثبت نام کنم اعتبار ماهانه کارت یک میلیون و هشتصده فکر کنم.خود ازمون فکر کنم ۲میلیون و چهارصد اینا بشه اگه بخوام با کارت حکمت ثبت نام کنم چجوره باید اندازه پول ازمون اعتبار داشته باشم اول تا بعدش قسطی حساب کنه ایا یا نه همینطوری هم میشه؟