سلام من دوازدهم تجربیم از مهر ازمونای کانون ثبت نام کردم
آزمون اول رتبم شد ۲۰ هزار کشوری آزمون دوم رتبم شد ۴۱ هزار کشوری آزمون سوم شد ۴۳ هزار کشوری و آزمون چهارمم ک دادم رتبم شد ۴۷ هزار کشوری!
خیلی درس میخونم مدرسه میرم وقتمو میگیره ولی بازم نباید رتبم اینقدر داغون باشه همکلاسیام ازمون ازمایشی میرن ولی رتبشون زیر ۱۰۰۰ کشوری مازه
من اصلا نمیرسم بودجه رو تموم کنم مثلا اخرین ازمونم
ریاضی ۳ ۲۲ درصد
ریاضی ۱ ۰درصد
زیست ۳ ۵۰ درصد
زیست ۱ ۳۰ درصد(بودجه رو اشتباهی خونده بودم/
شیمی ۳ ۷درصد(کلا ۱ ساعت و نیم درس خونده بودم براش/
شیمی ۱ ۰درصد
فیزیک ۳ ۲۰ درصد
فیزیک ۱ ۰ درصد
زمین ۰درصد
دیگه نمیدونم چیکار کنم هر ازمون ی درسو خوب میخونم نمیرسم اون یکیو بخونم اونو میخونم اینو نمیرسم کلا داغون شدم روزای مدرسه ۵ ساعت درس میخونم و روزای تعطیل ۱۰ ۱۲ ساعت
مطمعنم دارم راه غلطیو میرم اگر کسی راه حلی داره بگه ((