سلام بچها خوبيد راستش ميخام شروع كنم براي كنكور و اينكه ميخاستم بدونم تو اهواز كسيو ميشناسيد كه خوب باشه؟؟؟
يا كلا مشاور انلاين ك قبلا باش تجربه داشتيد؟