(داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی و متقاضیان ترمیم نمره تا روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ فرصت دارند به منظور ثبت نام به آدرس my.medu.ir مراجعه نمایند)
این پیام هم برام اومده
از طرف مدرسه نیست مال سنجش فکر کنم