سلامممممم
من یه سوال فیزیک دارم و واقعا نمی دونم جوابش میشه چی یا توضیحش بدم ممنون میشم از نیوتن های انجمن کمک کنن
%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0.jpg

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B6.jpg


مرسیییییییی