سلام برای ترمیم معدل باید از دانشگاه گواهی ب تحصیل گرفته شه من این ترم و مرخصی گرفتم ولی نمیشه تو بخش درخواست های سایت اموزش دانشگاه درخواست گواهی اشتغال ب تحصیل و بزنم کسی میدونه مشکل چیه؟