سلام ..کسی که در فیزیک پایه صفر دارد..و چند سال دور بوده است در ابن زمان باقی مانده بهتر ایت با کدام استاد (یحیوی.میرحسین.نوکنده)پیش بیاید و با چه نوع کلاسی(نکته و تست-سالیانه)..؟؟؟؟
و اینکه ایا کسی هست پایه صفر داشته و با کلاس نکته و تست و نوکنده یا میرحسینی به درصد رسیده؟