سلام بچه ها [19 بهمن ماه 1401]
من از سال دهم میخوندم ولی هی اشتباه پشت اشتباه مشاور درستی نداشتم میگفت فقظ بخون بخون بخوننننننن چیز خاصی نمی گفت فک مکیردم مشکل از من نه مشاور الانم شدم کسی که تو 5 ماه از اول صفر شروع میکن به خوندن تنها چیزی که انتظارش نداشتم همین بود من تو دی ماه دیگه چیزی نخوندم حوصله هیچی نداشتم ......یه ذهن بهم ریخته و اعتناد به نفس خیلی کم دارم ولی دیگه قرار نیست اینطوری باش
ولی همش بنظر من گدشت تازه از نوع شروع کردم گدشت ها گدشت نمی تونم زحمت های دو سالم حتی به اشتباه بی جواب بزارم
دوست دارم سال دیگه که دوباره وارد حساب کاربریم میشم رتبه 1100 شدم به عنوان دانشجو پزشکی
صدردصد میدونم که میشه غیر ممکن وجود ندار
شما هم نا امید نشید بخونید میششه بازم میگم غیر ممکن وجود ندار...