الان که در حال رفتن به جلسه هستید،
یه بیست دقیقه ی دیگه که تازه میشه 8 باید تا یه نیم ساعت بعدشم صبر کنید فک کنم،
اونموقع سوالا رو برمیدارید و بعد یه 5 الی 10 دقیقه به بینش کلی تون میرسید؛ اینکه واقعا آسون گرفتن یا خیلی سخت بود لامصب!

کنکورتون چطوری گذشت؟