سلام من خیلی دنبال خوابگاه تو شیرازم خودم خیلی ساکتم و دنبال یک خوابگاه ساکت هستم خودگردانها شنیدم خیلی سرو صدا دارن کسی تجربه داره بگه کجا آرومه ممنون میشم