سلام
شما با کلیک روی این لینک و نوشتن نام و نام خانوادگی یا اسم مستعار ساعت بیدار شدن تون رو ثبت میکنید(ساعت رو خود سیستم ثبت میکنه)
https://a.digiform.ir/cloobkonkur1401
اسامی سحر خیزان هر شب گذاشته میشه
به 3 نفری که در هر ماه بیشترین استمرار رو در سحر خیزی داشتن جایزه داده میشه
اینم لینک گروه تلگرام
https://plink.ir/fSRV4