سلام دوستان.
لطفا تمامی دوستانی که از این کتاب استفاده کردند نظرشان رو درباره درس نامه ، سطح تست های ، و به ویژه پاسخ نامه کتاب که آیا قابل فهم و روون هست یا ن ی توضیحیبدهند

تا من و بقیه دوستان از تجربیاتتون بهرهمند شویم.