سلام به دوستان کنکوری


اگر درمورد پشت کنکور موندن برای اینکه یک رشته و دانشگاه بهتر قبول شید سوال داشتید بپرسید.