سلام دوستان .

لطف کنید چند تا از کاربرد های
فیزیک مکانیک رو در زندگی یا وسایل ساخته شده بدست بشر بگویید .

خیلی ممنون