سلام
کسی میدونه اگه بدون گرفتن مرخصی از دانشگاه آزاد ، رشته مو رو ول کنم و دو ترم نرم سال بعد موقع انصراف مشکلی برام پیش میاد یا نه ؟و امکان داره برگردم رشته ی قبلیم ؟