اطلاعیه جدید سازمان سنجش
با نزديك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده شده است افراد سودجو با ايجاد كانال‌هاي جعلي (حتي با نام روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور) در تلگرام و پيام رسانها از طريق درج اطلاعيه هاي سازمان، انجام نظرسنجي و ... اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن جهت تحصيل مال نامشروع با ادعاي فروش ظرفيت كنكور، اعطاي مدرك تحصيلي معتبر و فروش سوالات كنكور اقدام مي نمايند. با توجه به حساسيت موضوع و تاثير ادعاهاي جعلي و فريبكارانه آنان بر داوطلبان ، خانواده‌ها و جامعه، تاكيد مؤكد مي‌شود كه سازمان سنجش آموزش كشور هيچ گونه كانال اطلاع رساني در محيط تلگرام ندارد و فقط از طريق كانال‌هاي ارتباطي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي نظير سروش، گپ و آي گپ، بله و ايتا براي اطلاع رساني به داوطبان آزمون‌هاي سازمان فعال است و لازم است كه عزيزان داوطلب، اطلاعات مورد نياز خود را صرفاً از طريق كانال‌هاي ياد شده به شرح ذيل و همچنين؛ مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و هفته نامه پيك سنجش دريافت نموده و به محتواي كانال‌هاي جعلي اعتماد ننمايند.

سازمان سنجش آموزش كشور، پيگيري و برخورد لازم را از طريق مراجع قضايي و قانوني كشور بعمل خواهد آورد.

پیام رسان سروش : http://sapp.ir/sanjeshprnoet

پیام رسان آی گپ : https://profile.igap.net/prnoetir

پیام رسان گپ : https://gap.im/prnoetir

پیام رسان بله : prnoetir@

پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/prnoetir