سلام دوستان.برای درس جامعه شناسی چه کتاب خلاصه ای را پیشنهاد میکنید که بشه باهاش 80 درصد این درس را در کنکور زد.در ضمن من نظام قدیم هستم.