سلام
من یه چن تایی کتاب ریاضی دارم که تغییر رشته دادم و رو دستم موند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریاضی پایه(حسابان+ریاضی پایه) ----- فقط تست ----- انتشارات رمزینه ----- چاپ 89 ----- قیمت کتاب 7900 ----- قیمت پیشنهادی 4000 (کاملا دست نخورده)
نکته: این کتاب مخصوص چاپ قدیم حسابان و ریاضی 1و2 هس بنابراین قیمت پیشنهادیه

http://upload7.ir/images/57211872970001823568.jpg

حسابان ----- تست و اموزش ----- انتشارات الگو ----- چاپ 90 ----- قیمت کتاب 10500 (قیمت کنونی در بازار 25000! ) ----- قیمت فروش 8000 (کاملا دست نخورده)

http://upload7.ir/images/23560375722554539670.jpg

هندسه پایه (1و2) ----- فقط تست ----- انتشارات رمزینه ----- چاپ 89 ----- قیمت کتاب 6500(قیمت کنونی در بازار 9000) ----- قیمت فروش 4000 (کاملا دست نخورده)

http://upload7.ir/images/48103214324404512954.jpg

هندسه پایه (1و2) ----- تست و آموزش ----- انتشارات خیلی سبز ----- چاپ 90 ----- قیمت کتاب 7200 (قیمت کنونی در بازار 16000! ) ----- قیمت فروش 5000 (کاملا دست نخورده)

http://upload7.ir/images/06453600423149783573.jpg

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 ----- تست و آموزش ----- انتشارات خیلی سبز ----- چاپ 89 ----- قیمت کتاب 7500 ----- قیمت پیشنهادی 4000 (کاملا دست نخورده)
نکته: این کتاب مخصوص چاپ قدیم حساب دیفرانسیل و انتگراله بنابراین قیمت پیشنهادیه

http://upload7.ir/images/58914721513083640370.jpg

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 ----- تست و آموزش ----- انتشارات الگو ----- چاپ 90 ----- قیمت کتاب 8800 ----- قیمت پیشنهادی 4000 (کاملا دست نخورده )
نکته: این کتاب مخصوص چاپ قدیم حساب دیفرانسیل و انتگراله بنابراین قیمت پیشنهادیه

http://upload7.ir/images/18361333426098227511.jpg

ریاضی گسسته و جبر و احتمال ----- تست و آموزش ----- انتشارات فار ----- چاپ 89 ----- قیمت کتاب 8700 (قیمت کنونی در بازار 27200! )----- قیمت فروش 6000 (کاملا دست نخورده )

http://upload7.ir/images/03633960175690189405.jpg

شیمی 2 پیش دانشگاهی ----- آموزش ----- انتشارات مبتکران ----- چاپ 90 ----- قیمت کتاب 7300 ----- قیمت فروش 4500 (کاملا دست نخورده)

http://upload7.ir/images/40834594244062167176.jpg

گام به گام پیش دانشگاهی ریاضی ----- انتشارات منتشران ----- چاپ 92 ----- قیمت کتاب 12000 ----- قیمت فروش 8000

http://upload7.ir/images/19249275342116991820.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نکات : 1- اگه تو نو بودن و دست نخورده بودن کتابا شک دارید از هر صفحه ای که میگین و از هر زاویه ای که میخواین بگین عکس یا فیلم! بزارم
2-هزینه پستی به عهده شماس
3-اگه بیشتر از یکی رو میخواید قیمت کتابا بازم کمتر میشه