بچه ها کسی میدونه رمز فایلهای وویس پاسخ ازمونهای زیست دکتر خادم چی هست؟یا اصلا چه جوری میشه اونا رو خرید؟