سلام بچه ها
کدوم تون همایش ریاضی سال قبل مهرداد جنگی از موسسه استوره رو داره لطفا کمکم کنید