کسی هست که غیرانتفاعی باسوابق تحصیلی الان ثبت نامدموقت کرده باشه؟ نمیدونید ی ثبت نام دائم میشن و کلاسا شروع میشن؟