سلام دوستان...من امسال میخوام برم پرستاری دولتی ولی کنارش میخوام واسه کنکور ۹۸ هم بخونم ...از روزانه ۹۸ ک محرومم ولی شنیدم بین الملل و ازاد میشه انتخاب رشته کرد..اگه کنکورمو خوب دادم میخوام از پرستاری دولتی انصراف بدم...امروز ک رفتم پیش مشاور گفت ک اگه روزانه بری و ۹۸ کنکور بدی اسفند۹۷ باید انصراف بدی منم ک برنامم این بود ک دوترم برم دانشگاه کنکورمو بدم اگه خوب بود انصراف میدم میرم پزشکی ازاد یا بین الملل چون تضمینی نیست که قبول بشم نمیخوام قبل کنکور انصراف بدم ولی اگه اسفند انصراف ندمم ک میگه نمیتونی پزشکی یاهر رشته ای انتخاب رشته کنی بری دانشگاه...دوستان کسی در این مورد اطلاع داره؟؟؟؟خیلی فکرم مشغوله کسی چیزی میدونه لطفا راهنمایی کنه