اینجا تاپیک بحث برای منابع مناسب کنکور در دروس زیست و زمینه . توی نظرسنجی شرکت کنید برای انتخاب بهترین کتاب منبع . اگر پیشنهادی برای اضافه کردن کتابی ب نظر سنجی بالا دارید همینجا بگید .

اگر هم نظر مشروحی در مورد کتاب و یا سوالی دارید تو همین تاپیک بگید .