سلام
یه سوال داشتم
میشه دانشجوی کارشناسی هم توی آزمونای
فراگیر دولتی شرکت کنه جهت تجربه.
لطفا تجربیات تونو در اختیار بقیه بذارید.
سپاس