سلام. دیگر نگران پیدا کردن مشاور نباشید
فیلم های آموزشی کانال ویدیویی کنکور و انتخاب رشته را ببینید
دیدن و دانلود رایگان

در آدرس www.aparat.com/konkoor1
اگر مفید بود نظر فراموش نشود