بچه ها
هر کی فکر میکنه روش درس خوندنش درسته و میتونه به بقیه کمک کنه اینجا بگه تا همه استفاده کنن
شایدم اشکالات روشتون رو هم فهمیدین