خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
  1. Top | #1
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه
   کاربر برتر
   مدیر برتر

   نمایش مشخصات

   رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 91 + جدول

   01.jpg


   دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور در سال 1391 معرفی شد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.رتبه بندی سال 91 دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که حاصل ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ است، از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و رتبه‌های 51 دانشگاه در حیطه‌ های ششگانه مشخص شد.
   رتبه دانشگاه‌ها در شاخص‌های تعداد هیات علمی، تعداد پژوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖﯾﺎﻓﺘﻪ، امتیاز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رﻫﺒﺮی، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و داﻧﺶ و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ تعیین شده است.
   در این رتبه بندی 8 دانشگاه علوم پزشکی در تیپ یک قرار گرفتند. 24 دانشگاه در تیپ دو و 19 دانشگاه در تیپ سه جای گرفتند.
   بیشترین تعداد اعضای هیات علمی در میان 51 دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی تهران با دو هزار و 49 نفر و کمترین تعداد اعضای هیات علمی به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با شش نفر اختصاص دارد.   دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک


   بر اساس این رتبه بندی در میان داﻧﺸﮕﺎه‌ ﻫﺎی ﺗﯿﭗ ﯾﮏ دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، ﺷﯿﺮاز، ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، جندی ﺷﺎﭘﻮر اهواز و کرمان به ترتیب رتبه‌ های یکم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.
   در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 2049 نفر بیشترین اعضای هیأت علمی، با 4138 نفر بالاترین میزان تعداد پژوهشگر تطبیق یافته، با 2133 امتیاز بیشترین امتیاز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رﻫﺒﺮی، با 1970 بیشترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و با 88973 امتیاز بیشترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و داﻧﺶ را به خود اختصاص داده است اما در این گروه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با 3386 امتیاز بیشترین میزان اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮیی را به خود اختصاص داد.نکته مورد توجه در این رتبه بندی این است که دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمان انجام ارزشیابی هنوز احیاء نشده بود و بدیهی است که در رتبه بندی مورد توجه قرار نگرفته است.در جدول زیر، رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور به همراه امتیاز در هر آیتم در سال 1391 را ببینید.


   رتبه

   نام دانشگاه
   هیأت علمی پژوهشگر تطبیق یافته امتیاز حاکمیت و رهبری امتیاز توانمندسازی امتیاز تولید و دانش امتیاز تحقیفات دانشجویی مجموع امتیازخام
   1 علوم پزشکی تهران 2049 4138 2133 1970 88973 2932 96007.88
   2 علوم پزشکی شهید بهشتی 1289 2084 1548 740 43870 3155 49313.33
   3 علوم پزشکی اصفهان 701 1199 1625 350 36016 3320 41310.67
   4 علوم پزشکی شیراز 734 1180 1221 600 34045 3386 29251.32
   5 علوم پزشکی مشهد 729 1150 1021 796 20496 2481 24794.61
   6 علوم پزشکی تبریز 660 1109 1013 466 21841 1140 24460.39
   7 جندی شاپور اهواز 585 890 1010 300 12034 1900 15243.54
   8 علوم پزشکی کرمان 385 559 921 200 8793 474 10387.41   دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو


   همچنین در رتبه بندی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ دو، 24 دانشگاه رتبه بندی شده‌اند که می‌توان از دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیة الله، مازندران، کرمانشاه، یزد، همدان، انستیتو پاستور ایران، علوم پزشکی بابل و ارومیه به عنوان هشت دانشگاه و موسسه اول این رتبه بندی نام برد.
   در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ دو نیز بیشترین تعداد هیات علمی به دانشگاه علوم پزشکی همدان با 348 نفر، بیشترین تعداد پژوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ به دانشگاه علوم پزشکی یزد با 461 نفر، بالاترین امتیاز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رﻫﺒﺮی به دانشگاه علوم پزشکی یزد با 1071 امتیاز، بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی به دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 270 امتیاز، بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و داﻧﺶ به دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله 9846 امتیاز و بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ به دانشگاه علوم پزشکی مازندارن با 1585 امتیاز اختصاص یافت.همچنین دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، علوم بهزیستی و توانبخشی، علوم پزشکی گلستان، قزوین، تربیت مدرس، کاشان، گیلان، زنجان، اراک، رفسنجان، بیرجند، هرمزگان، لرستان، سمنان، اردبیل و دانشگاه شاهد رتبه های 9 تا 24 را بدست آوردند.در جدول زیر رتبه بندی بهترین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو کشور در سال 1391 را ببینید.


   رتبه نام دانشگاه هیأت علمی پژوهشگر تطبیق یافته امتیاز حاکمیت و رهبری امتیاز توانمندسازی امتیاز تولید و دانش امتیاز تحقیقات دانشجویی مجموع امتیاز خام
   1 علوم پزشکی بقیه الله 177 141 1069 178 9846 1510 12602.02
   2 علوم پزشکی مازندران 266 379 938 270 9356 1585 12149.65
   3 علوم پزشکی کرمانشاه 255 385 1054 70 8587 1457 11168.04
   4 علوم پزشکی یزد 301 461 1071 0 7616 555 9242.44
   5 علوم پزشکی همدان 348 447 974 38 7156 698 8865.12   دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه


   دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرکرد، یاسوج، ایلام، خراسان شمالی، کردستان، قم، بوشهر و سبزوار نیز هشت دانشگاه اول رتبه بندی 19 دانشگاه‌ علوم پزشکی تیپ سه هستند.
   همچنین در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه نیز بیشترین تعداد هیات علمی به دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 176 نفر، بیشترین تعداد پژوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 164 نفر، بالاترین امتیاز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رﻫﺒﺮی به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با 910 امتیاز، بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با 123 امتیاز، بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و داﻧﺶ به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 4796 امتیاز و بالاترین اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با 570 امتیاز اختصاص یافته است.
   همچنین دانشگاه های علوم پزشکی جهرم، شاهرود، گناباد، فسا، ارتش، البرز، زابل، جیرفت، تربت حیدریه، نیشابور و دزفول رتبه های 9 تا 19 را کسب کردند.در جدول زیر، بهترین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه در سال 91 را ببینید.


   رتبه
   نام دانشگاه
   هیأت علمی پژوهشگر تطبیق یافته امتیاز حاکمیت و رهبری امتیاز توانمندسازی امتیاز تولید و دانش امتیاز تحقیقات دانشجویی مجموع امتیاز خام
   1 علوم پزشکی شهر کرد 155 164 870 110 4796 505 6280.2
   2 علوم پزشکی یاسوج 116 108 910 50 2843 570 4372.97
   3 علوم پزشکی ایلام 119 91 843 0 2869 557 4268.98
   4 علوم پزشکی خراسان شمالی 103 41 831 123 2675 544 4172.8
   5 علوم پزشکی کردستان 176 145 824 23 2318 255 3419.12
   linie-0324.gif
   منبع: .معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  2. Top | #2
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   up

  3. Top | #3
   کاربر انجمن

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   میتونین تازه ترین رنکینگ دانشگاه های ایران در سطح جهانی(رنکینگ 2016) رو ببینن ضمن اینکه رنکینگ جهانی کرمانشاه از بقیه الله بالاتره بهترین دانشگاه تیپ 2 کرمانشاس

   Iran (Islamic Republic of) | Ranking Web of Universities

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن