سلام . میخواستم بدونم کسی بوده تو تهران یا شریف ترم ۱ مرخصی بگیره یا کلا می دن >