سلام توی سایت دکتر رونقی (حرف دکتر افشارم همین بود)یه مطلب برا شروع از صفر بودبعدش براساس این موضوع من باید درساییو که عقب افتادمو درکنار ازمون پیش ببرم یانه فقط بشینم ازمونو پیش ببرم؟؟
نیمسال دوم و شروع از صفر