سلام
من حوصله خوندن گرامر زبانو ندارم ولي در كل زبانو خيلي دوس دارم.

مي خواستم ازتون بپرسم اگه اون جمع بندي 3 ساعتي زبان آلا ( آقاي فراهاني) رو ببينم براي تستاي

گرامر كافي هست؟

يا بايد كار ديگه اي انجام بدم؟ چ كار كنم؟