سلام دوستان کسی در مورد نوشتن یک طرح توجیهی چیزی میدونه منو راهنمایی کنه طرح باید به تربیت بدنی مربوط باشه