سلام
هر کی دی وی دی دیفرانسیل میخواد پیام بده نصف قیمت بازار بهش میدم