دوستان کسی میدونه از کارشناسی شیمی واسه ارشد به چه رشته هایی میتونیم تغییر رشته بدیم؟؟؟؟
ممکنه ارشد رو داروسازی بخونیم؟اگه اره باید چه درس هایی رو امتحن بدیم و پاس کنیم؟